Accés i admissió

Per accedir als estudis superiors de música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors (entre els quals el de música) estan regulades per la Resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 7330, de 16.03.2017)

  • Requisits
  • Perfils d’ingrés
  • Proves d’accés
  • Preparació per a les proves