Administració i serveis

 Nom
Àrea - Departament i unitats. Càrrec 
Ext. tel
Albert, Ricard 
Informàtica i sistemes. Cap de secció
4182
Albet, David
Coordinació interdepartamental. Departaments instrumentals - coordinador4147
Álvarez, Antonio 
Serveis culturals i relacions externes. Comunicació4141
Arango, Ana María 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI4140
Barrachina, Àlex
Prefectures departaments - Departament de Tecnologies i Gestió de la Música. Cap del departament
4138
Gómez, Ignasi
Ordenació i planificació acadèmica - Secretari acadèmic
Bayo, Mònica 
Gestió de recursos humans - Prevenció de riscos laborals
4171
Blanch, Xavier 
Prefectures departaments - Departament de Música Antiga. Cap del departament4190
Buxadera, Marta
Oficina de gestió acadèmica - Administració
4169
Cámara, Sixto 
Informàtica i sistemes - Audiovisuals
4186
Carreras, Pere 
Gestió de recursos humans. Cap de secció4179
Castellvell, Laia 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI4166
Coll, LluísPrefectures departaments - Coordinació. Coordinador4193
Cortacans, Jaume 
Serveis culturals i relacions externes - Producció. Responsable unitat4160
Fargas, JoanPrefectures departaments - departament de tecnologies i Gestió de la Música. Coordinador Gestió de la música4158
Feria, Paqui
Serveis culturals i relacions externes - Producció
4176
Figueres, EduardInformàtica i sistemes - Audiovisuals
Flotats, Antoni 
Gestió Logística. Cap de secció4189
Franch, Maria
Unitats de gestió departaments
4168
Fresno, Gemma del 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
García, Adrián 
Informàtica i sistemes - Audiovisuals. Responsable unitat4137
Laforet, Glòria 
Gestió Logística - Servei d'atenció
933523011
García, Denis 
Gestió Econòmica
4148
Garcia, Gisela 
Gestió de recursos humans
4155
García, Javier 
Gestió de recursos humans - Prevenció de riscos laborals4194
Gascón, Gemma 
Serveis culturals i relacions externes - Oficina de mobilitat i alumni
4154
Bes, Ruben
Prefectures departaments - Departament d'Educació i Mediació Artística. Cap del departament4157
Heilbron, Marc
Prefectures departaments - Departament d'estudis Culturals. Cap del departament4192
Gutés, Elisenda
Direcció General - Assistent direcció4151
Hunault, Sonia
Unitats de gestió departaments
4187
Ibars, Òscar 
Gestió Logística - Parc d'instruments4174
Jiménez, Clara 
Gestió Econòmica4145
León, Esteve
Administració i serveis - Subdirecció general. Subdirector
Lluelles, René 
Informàtica i sistemes - Atenció a l'usuari4181
López,Margarida 
Oficina de gestiói acadèmica - Administració4167
Marfany, Roser 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI4185
Mariné, Elisabet 
Gestió Econòmica. Cap de secció4150
Mercadal, Melissa
Ordenació i planificació acadèmica - Subdirecció general. Subdirectora
Miras, Soraya 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
Pedrero, Carolina 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI4144
Pla, Adolf
Prefectures departaments - Departament de Música Clàssica i Contemporània. Cap del departament4135
Pozo, InmaOficina de gestió acadèmica - Administració4159
Rabaseda, Joaquim
Ordenació i planificació acadèmica - Cap de recerca, qualitat i innovació
Resina, Eduard 
Prefectures departaments. Coordinador interdepartamental - departaments de creació i pensament. Cap del Departament de Creació i Teoria Musical4149
Roca, JoanServeis culturals i relacions externes - Producció
Roig, Òscar 
Gestió Logística - Servei d'atenció933523011
Rubio, Juan José
Unitats de gestió departaments
4165
Ruiz, Pedro
Gestió Logística - Manteniment i medi ambient. Responsable unitat 4178
Sánchez, Cristina 
Gestió Logística - Espais4146
Sánchez, Estefania 
Oficina de gestió acadèmica - Administració4152
Sanmartí, Joan
Prefectures departaments - Departament de Jazz, Flamenco, Musica Moderna i d'Arrel. Cap del departament4162
Sediles, Carme 
Oficina de gestió acadèmica - Administració4143
Segarra, Adrià 
Serveis culturals i relacions externes - Producció4136
Sempere, Núria
Direcció General - Direcció General
Tamarit, Rosa 
Serveis culturals i relacions externes - Publicacions4184
Toll, Anna 
Gestió de recursos humans - Recursos humans4139
Trehan, Asha
Unitats de gestió departaments
4142
Urpí, Montse 
Serveis culturals i relacions externes. Cap de secció4172
Ventura, Pau 
Informàtica i sistemes - Programació4177
Villazán, Gustavo 
Serveis culturals i relacions externes - Biblioteca-CRAI4156