Concerts

Entre les activitats regulars de l’ESMUC, els cicles de concerts estables ofereixen als estudiants la millor eina per adquirir experiència davant del públic, en condicions i amb un nivell d’exigència propis de la pràctica professional.

Dins de la programació estable de l’Escola s’inclouen cicles com els Grans Conjunts, els Dimarts Toca Esmuc o les Jam sessions dels dimecres. L’alumnat d’interpretació participa també regularment en encontres amb altres orquestres o bandes professionals, així com en la Camerata que el Quartet Casals organitza dos cops l’any a l’ESMUC.

Finalment, no oblidem que els estudiants d’Interpretació i Direcció finalitzen els seus estudis amb un concert públic, que, com la resta, i tret de rares excepcions, és obert al públic i d’accés lliure.

Cicles estables de l’ESMUC

Logo Dimarts Toca Esmuc
Esmucjam 2021
Grans Conjunts 1x1