Concerts

Entre les activitats regulars de l’ESMUC, els cicles de concerts estables ofereixen als estudiants la millor eina per adquirir experiència davant del públic, en condicions i amb un nivell d’exigència propis de la pràctica professional.

Dins de la programació estable de l’Escola s’inclouen cicles com els Grans Conjunts, els Dimarts Toca Esmuc, les Jam sessions dels dimecres o els diversos cicles de música antiga. L’alumnat d’interpretació participa també regularment en encontres amb altres orquestres o bandes professionals, així com en la Camerata que el Quartet Casals organitza dos cops l’any a l’ESMUC.

Finalment, no oblidem que els estudiants d’Interpretació i Direcció finalitzen els seus estudis amb un concert públic, que, com la resta, i tret de rares excepcions, és obert al públic i d’accés lliure.

Cicles estables de l’ESMUC

Logo Dimarts Toca Esmuc
Un cafè amb notes d'antiga
Esmucjam 2021
Grans Conjunts 1x1