Concerts Final de grau

Durant els mesos de maig i juny, els estudiants d’Interpretació i de Direcció de l’escola mostren les competències assolides al llarg del curs en un concert final de la seva especialitat. Aquests concerts, que comprenen tots els estils de música que es poden cursar a l’Esmuc i una gran diversitat de formats, són oberts al públic i gratuïts, sense reserva prèvia.