Concert final del Barcelona Jazz Màster: Agustí Ballesteros

Publicat el 05/02/2021

L'11 de febrer, tindrà lloc el Concert final de Màster d'Agustí Ballesteros, alumne del Barcelona Jazz Màster. L'actuació tindrà lloc a la Sala 4 Alícia de Larrocha, a les 18 hores. L'accés és lliure amb reserva d'entrada prèvia.

Concert final jazz ESMUC

Els estudiants del Grau en Música, de les especialitats d’Interpretació i de Direcció, mostren les competències assolides al llarg del curs en un concert final de la seva especialitat. Aquests concerts, que comprenen tots els estils de música que es poden cursar a l’Esmuc i una gran diversitat de formats, són oberts al públic i gratuïts.

Els màsters en Interpretació i Composició que s'ofereixen a l'Esmuc s'articulen entorn del projecte individual de cada estudiant, i es completen amb un treball final de cicle que, en els itineraris d'Interpretació, també inclou un concert o recital públic

        

Més informació:

Reserva d'entrada prèvia