Concert de Composició de primavera II

Concert de Composició de primavera II

Estudiants de l’especialitat de Composició

Sala 4 Alicia de Larrocha

18.15 hores

Accés per a estudiants i professorat de l’ESMUC