Noves mesures per frenar l’expansió de la Covid-19

Davant l’empitjorament de les dades que s’han enregistrat els darrers dies, i per tal de reduir al màxim la mobilitat i la interacció social, l’Escola ha pres mesures que afecten la docència i els horaris d'obertura del centre.  

Així, a partir del dijous 15 d’octubre, les úniques assignatures que s'imparteixen de manera presencial són: 

  • Improvisació 
  • Música de cambra, combo, i tot tipus de conjunts instrumentals i vocals 
  • Pràctiques de direcció  

La resta d’assignatures s’imparteixen a través de la plataforma Teams, de manera sincrònica.* 

Nou horari de tancament

Addicionalment, en aplicació de la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de de restricció de la mobilitat nocturna, l’Escola ha avançat el tancament de les instal·lacions a les 21:00 els dies laborables, per facilitar el retorn del personal amb torn de tarda als seus domicilis. 

Consulta els horaris d’obertura del centre 

L’alumnat que no disposi de l’instrument pot seguir accedint a l’Escola per estudiar, sempre dins d'aquests horaris.

Aquestes mesures modifiquen les indicacions que es puguin haver redactat anteriorment a l’apartat de FAQs i en qualsevol secció del web de l’Esmuc, quant a modalitat d’impartició de les classes i horaris del centre. 

 

* De manera excepcional, el professorat que imparteixi assignatures presencials i en línia de manera consecutiva pot reprogramar la docència que s'hagi previst de fer de manera diferent, sempre previ acord amb l’alumnat, i amb el vistiplau del cap del departament corresponent.